Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Aperitius de ciència

Virus o bacteris?Anna Rull Aixa
Investigadora del grup de recerca Infection and Immunity (INIM)
anna.rull(ELIMINAR)@urv.cat

Els virus i els bacteris causants de malalties infeccioses s'anomenen patògens. Aquests agents patògens solen entrar a l'organisme a través de les mucoses i després s'estenen per tot el cos. Per combatre els virus s'han desenvolupat medicaments antivirals i vacunes, perquè els antibiòtics només serveixen per combatre les infeccions bacterianes. Així, doncs, l'ús indegut i abusiu dels antibiòtics pot fer que els bacteris s'hi tornin resistents, un fenomen que posa en perill la capacitat de combatre les infeccions bacterianes comunes.

Un virus és un organisme d'estructura molt senzilla i diminuta, format principalment per un àcid nucleic que conté la informació genètica, un embolcall proteic que el protegeix i alguns, un embolcall de greix que els envolta quan no són dins d'una cèl·lula. No poden reproduir-se de forma independent i necessiten infectar altres organismes, des d'animals o plantes fins a fongs, bacteris o altres virus per sobreviure i replicar-se. A més, obliga l'organisme que infecta a produir milers de virus addicionals i això fa que la cèl·lula infectada copiï el seu material genètic. Els virus es classifiquen en funció de la morfologia, la composició química i el mode de replicació, són presents en qualsevol ecosistema i es propaguen de moltes maneres diferents. És molt important saber com s'escampa cada tipus de virus per poder evitar infeccions i epidèmies. El refredat comú, la grip, la laringitis, l'herpes o la varicel·la són algunes de les infeccions produïdes per virus, però també altres malalties com l'ebola, la sida o la covid-19.

Els bacteris són organismes procariotes unicel·lulars que presenten gran diversitat de formes i mides. La majoria tenen forma esfèrica (cocs) o de bastó(bacils), però també forma de cilindre (vibrions), de tirabuixó (espirils) o d'espiral(espiroquetes). Els bacteris s'enganxen sovint a superfícies i formen agregacions denses que anomenem biofilms i poden contenir diverses espècies de bacteris. Els biofilms tenen importància mèdica perquè solen estar presents en infeccions bacterianes cròniques o en infeccions de dispositius mèdics implantats. Els bacteris que viuen en biofilms formen estructures complexes (microcolònies), que fan que siguin més difícils d'eliminar que qualsevol bacteri individual aïllat. Aquests organismes són vitals per als ecosistemes i els trobem a la majoria d'hàbitats; de fet, algunes espècies poden viure en condicions extremes de temperatura i pressió. Malgrat que la majoria de bacteris que hi ha a l'organisme no produeixen cap dany, són responsables de malalties com la tos ferina, la pneumònia, les angines, l'otitis o les intoxicacions alimentàries.  

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar