Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Aperitius de ciència

Socialitzar té beneficis inesperatsFàbia Morales Vives
Investigadora del Departament de Psicologia
fabia.morales(ELIMINAR)@urv.cat

Ni que sigui de forma intuïtiva, tots sabem que l'aïllament social és poc recomanable, i és important tenir una bona xarxa social i relacionar-se amb altres persones. Però el que potser no resulta tan intuïtiu és fins a quin punt la nostra xarxa social ens afecta en diferents àmbits de la vida. De fet, per aquest motiu es va alertar a l'inici de la pandèmia sobre els efectes negatius que tindria sobre nens i adolescents, ja que nombrosos estudis de les dècades anteriors mostraven que l'aïllament social i la soledat tenen impacte negatiu en la salut mental dels menors. Però la xarxa social també és molt important en altres edats, especialment quan proporciona un suport adequat. De fet, nombrosos estudis mostren que tenir (o percebre) suport social està relacionat amb més autoestima, la qual cosa implica una visió més positiva d'un mateix. És a dir, aquest suport facilita que la persona es percebi com a valuosa i important. També està relacionat amb nivells més elevats de felicitat i de satisfacció amb la vida, i nivells més baixos de simptomatologia depressiva. Sembla que les persones que tenen una bona xarxa social, i que perceben un suport social de les persones properes, poden confiar a rebre ajuda si la necessiten, la qual cosa els fa sentir millor. Així, doncs, una xarxa social de qualitat, que doni suport social, està relacionada amb el benestar psicològic i amb la salut mental.

Però l'impacte de la xarxa social va més enllà... Les persones que perceben suport social tendeixen a gestionar millor l'impacte negatiu derivat de vivències desagradables o estressants. També sembla que els joves que tenen suport social d'amics, familiars, etc., mostren més habilitats per enfrontar-se als canvis i reptes en els àmbits laboral i personal. Igualment, rebre suport social de supervisors i companys de feina es relaciona amb més felicitat i satisfacció laboral, i fins i tot amb millors nivells de rendiment. D'altra banda, la soledat està relacionada amb un pitjor procés d'envelliment i amb problemes de salut. De fet, sembla que la solitud és un predictor rellevant de la mortalitat en homes i dones, comparable a altres factors de risc com el tabac o una pressió arterial elevada.

En resum, el fet de cultivar les relacions socials, dedicant prou temps a construir una bona xarxa social amb les persones especials del nostre entorn, acabarà tenint una repercussió en molts àmbits de la nostra vida, incloent-hi l'esperança de vida, la salut i la sensació de felicitat i benestar general.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar