Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Aperitius de ciència

El teu consum afecta el canvi climàticAnna Boqué Ciurana
Investigadora predoctoral del Departament de Geografia
anna.boque(ELIMINAR)@urv.cat

La relació entre el clima, la variabilitat climàtica, el canvi climàtic i els aliments és complexa. D'una banda, el clima configura les condicions atmosfèriques que acostuma a haver-hi en un lloc determinat -normalment s'agafen com a referència els valors meteorològics d'un període de 30 anys. Segons aquestes condicions -juntament amb d'altres, com ara el tipus del sòl-, serà més òptim plantar un tipus de cultiu o un altre. En funció dels valors de la temperatura, la humitat i la precipitació, la producció agrícola mostrarà zones aptes o no aptes, i moments aptes o no aptes per a les plantacions i per a les collites.

El canvi climàtic planteja importants reptes per a la seguretat alimentària global. Els efectes que té s'observen directament en els valors de les variables atmosfèriques com ara la temperatura, la humitat i la precipitació. Els científics i els pagesos coneixem els calendaris de collites, que mostren, basant-se en l'anàlisi de dades meteorològiques, quan és el moment de sembrar i quan és el moment de fer la collita en funció del cultiu. A causa de la variabilitat climàtica, aquests calendaris de cultiu poden variar cada any. Ara bé, amb el canvi climàtic, si es modifica la distribució d'aquestes variables meteorològiques, també canviaran les dates del calendari, cosa que ja està passant.

En aquest context, doncs, canvis esmentats afecten les pràctiques d'explotació agrícola, les collites i la qualitat nutritiva dels cultius destinats a l'alimentació.

Com afecta el canvi climàtic a la seguretat alimentària?

Les conseqüències derivades del canvi climàtic comporten alteracions en el medi ambient, i per tant en la producció d'aliments. El canvi climàtic influeix, des de fa anys, en molts aspectes de la vida quotidiana. Un dels reptes a què s'enfronta el planeta és saber identificar els riscos per adaptar-s'hi millor i mitigar-ne els efectes, sobretot en el camp de l'agricultura i la seguretat dels aliments.

La calor i la sequera són dos dels principals problemes que afecten directament la producció agrícola. El canvi climàtic perjudica tant la producció com la transformació, la distribució i el consum dels aliments, a més de la disponibilitat d'aliments segurs i innocus. La qualitat d'aquests paràmetres disminueix quan els sistemes alimentaris s'estressen.

El consum alimentari i la producció d'emissions

D'una altra banda, els hàbits alimentaris no afecten directament el canvi climàtic. Sí que l'afecten, però, els hàbits de consum alimentari. És a dir, on comprem els aliments, com arriben fins a la taula i com els han produït farà que siguin més sostenibles o no. Entenem la sostenibilitat des de les dimensions social, econòmica i ambiental. 

El sistema alimentari és responsable d'un terç de les emissions globals de gasos amb efecte d'hivernacle, que  és culpable de l'increment del canvi climàtic antròpic. Per aquest motiu ens podem plantejar que consumir productes comprats en un mercat és més sostenible que en una gran superfície. Teòricament podríem pensar que als mercats els productes són més locals i de proximitat que no pas en un supermercat o en una gran superfície. Però el cert és que s'ha de valorar la proximitat dels productes: com més propers siguin, menys viatge han fet, i per tant -probablement- s'hi vincularan menys emissions de CO2 .  

El CO2 és un dels gasos que incrementa l'efecte del canvi climàtic humà. En aquest context, consumir productes que impliquin menys generació de CO2 contribuirà favorablement a mitigar el canvi climàtic.  

Així, doncs, la sostenibilitat alimentària va més enllà de la nutrició i del medi ambient, ja que també té en compte aspectes econòmics i socioculturals. Això vol dir que genera un impacte ambiental reduït que contribueix a la seguretat alimentària i nutricional, i al fet que les generacions actuals i futures tinguin una vida més saludable. 

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar