Universitat Rovira i Virgili

Tornar

#URVgoals

Aigua neta i sanejament

Ana Fernández

Ana Fernández és investigadora de la Unitat de Micologia i Microbiologia, del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques. Aquest grup de recerca estudia els patògens que es troben a l’aigua per detectar-los i eliminar-los mitjançant l’ús d’antibiòtics

Objectiu 6 - Aigua neta i sanejament. Entre els objectius d'aquest repte destaca el d'aconseguir l'accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les persones i millorar la qualitat de l'aigua mitjançant la reducció de la contaminació la reducció a la meitat del percentatge d'aigües residuals sense tractar així com un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat. L'aigua conté molts patògens perillosos per a la salut. Bacteris que sempre s'havien considerat innocus, com els Aeromonas, es mostren virulents i ataquen els sistemes immunitaris. Des de la Unitat de Micologia i Microbiologia Ambiental de la URV han desenvolupat un mètode en què es poden utilitzar tant mètodes moleculars com microbiologia clàssica per obtenir dades de forma més ràpida i eficient, i així poder eliminar els bacteris que hi pugui haver a l'aigua.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar