Universitat Rovira i Virgili

Tornar

#URVgoals

Consum i producció responsables

Antonio Paolo Russo

Antonio Paolo Russo és investigador del grup de recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics, del Departament de Geografia de la URV. Entre les seves línies de recerca estudia els potencials efectes negatius de l'excés de turisme i busca instruments per gestionar eficientment els fluxos turístics

Objectiu 12 - Consum i producció responsables. Entre altres objectius, aquest repte proposa elaborar i aplicar instruments per a vigilar els efectes del desenvolupament sostenible, amb la finalitat d'aconseguir un turisme sostenible que generi llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals. L'investigador de la URV, Antonio Paolo Russo, estudia els potencials efectes negatius de l'excés de turisme i busca instruments per gestionar eficientment els fluxos turístics. El turisme de creuer està en alça i els impactes d'aquesta modalitat turística s'han analitzat des de diferents vessants. Estudis de la Universitat Rovira i Virgili ha aprofundit en la manera com l'arribada de grups de turistes de creuer en espais públics influeix en l'ocupació de l'espai, tant des del punt de vista quantitatiu -de concentració de persones en moments determinats- com qualitatiu -de l'impacte que té amb els altres ocupants: altres turistes i veïns. És a dir, ha comprovat com l'espai s'omple, se satura o canvia d'usos segons els fluxos de persones i com canvien les relacions entre les persones que hi conviuen.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar