Universitat Rovira i Virgili

Tornar

#URVgoals

Ciutats i comunitats sostenibles

Aaron Gutiérrez

Aaron Gutiérrez és investigador del Departament de Geografia de la URV. Bona part de la seva  recerca està relacionada en temes de mobilitat i actualment analitza els canvis provocats per la pandèmia del coronavirus, que creu que hauria de servir per fomentar unes polítiques de mobilitat justes, sostenibles i saludables

Objectiu 11 - Ciutats i comunitats sostenibles. La creació de ciutats inclusives, procura crear un vincle de reforç recíproc entre urbanització i desenvolupament i configurar assentaments fonamentats en l'equitat, la justícia i la pau, sota el principi global de no deixar ningú enrere. Una de les metes d'aquest objectiu promou proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els nens, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. El teletreball i la por al contagi han frenat l'ús del transport públic a les ciutats, mentre que els desplaçaments amb vehicle privat han incrementat. Un equip investigador de la URV analitza els canvis en la mobilitat derivats de la pandèmia i les conseqüències sobre el medi ambient i la salut de les persones. Han vist la necessitat que el transport públic recuperi quota de viatgers per reduir les emissions. També han vist que cal donar més espai a la mobilitat a peu o amb bicicleta, en detriment del vehicle privat. Amb la seva recerca col·laboren amb les administracions per fomentar una mobilitat més saludable i més sostenible. La recerca s'ha dut a terme amb el suport del fons Supera Covid-19 - CRUE.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar