Universitat Rovira i Virgili

Tornar

#URVgoals

Reducció de les desigualtats

Blanca Deusdad

Blanca Deusdad és investigadora del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social. Coordina el projecte europeu SOCATEL, una iniciativa que té per objectiu crear una plataforma tecnològica que compti amb la participació dels usuaris en el disseny i la implementació de polítiques públiques que afecten els serveis de llarga durada per a les persones grans

Objectiu 10 - Reduir desigualtats. Un dels objectius d'aquest reptes tracta de permetre a la major quantitat de persones possible estar el més saludables possible durant el major temps possible i garantir que les persones amb major necessitat de salut en qualsevol moment tinguin prioritat, ja que és probable que elles també siguin les persones amb menys recursos per atendre aquesta necessitat. També es pretén eliminar les nombroses barreres que limiten la participació social i les contribucions de les persones grans. En aquest sentit a la URV la investigadora Blanca Deusdad coordina el projecte europeu "A multi-stakeholder co-creation plattform for better access to long-term care services (SOCATEL)". Aquesta iniciativa té per objectiu crear una plataforma tecnològica que compti amb la participació dels usuaris en el disseny i la implementació de polítiques públiques que afecten els serveis de llarga durada per a les persones grans en l'àmbit europeu. Es crearà una plataforma que faciliti la participació dels diferents grups implicats en l'aplicació de les lleis de dependència fent especial èmfasi en la inclusió de tots els col·lectius i escalable als diferents països. El projecte es desenvoluparà d'acord amb el concepte de cocreació, que implica que els usuaris de serveis públics, familiars, proveïdors de l'atenció domiciliària, professionals, investigadors i innovadors intervinguin en el procés de detecció de les necessitats que té la gent gran amb l'aplicació de les polítiques de cures de llarga durada a Europa, com és la coneguda "llei de dependència", tenint en compte que la legislació europea en aquesta matèria no és uniforme.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar