Universitat Rovira i Virgili

Concurs #HiloTesis 2022

|Alt imatge central|

La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació, ComCiència, i l’Escola de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili convoquen el Concurs La teva Tesi Doctoral en un Fil de Twitter: #HiloTesis. Amb la finalitat de promoure l'activitat divulgadora entre els doctorands i les doctorandes, el grup de treball d'activitats conjuntes de la Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDivulga) de la CRUE proposa aquesta convocatòria i la URV s’afegeix a la proposta.

Al concurs s'hi poden presentar doctorands i doctorandes que hagin superat satisfactòriament almenys una avaluació del Document d'Activitats i Pla de Recerca (SAD) o els qui hagin defensat ja la seva tesi doctoral en un termini màxim de 6 mesos anteriors a la data d'inici del concurs.

Entre el 19 i el 30 d'abril, hauran de publicar el treball desenvolupat en el seu projecte doctoral en un fil d'un màxim de 20 piulades, en qualsevol de les llengües cooficials. La primera piulada del fil haurà de citar a @RedDivulga, a @CrueUniversidad, @UniversitatURV @CienciaURV i acabar amb un «Obro #HiloTesis ». No es tindran en compte fils publicats fora d'aquest període. A més, una vegada publicat el fil, els i les doctorandes hauran inscriure's i facilitar l'enllaç al seu fil a través d'aquest formulari.

Entre el 19 i el 30 d'abril, hauran de publicar el treball desenvolupat en el seu projecte doctoral en un fil d'un màxim de 20 piulades, en qualsevol de les llengües cooficials

El jurat estarà integrat per tres membres dels quals almenys un serà una persona experta en comunicació. Els guanyadors locals rebran obsequis de la botiga URV. La Universitat Rovira i Virgili lliurarà un premi de 300 euros en cas que un dels seus estudiants resulti premiat en la fase nacional.

La URV valora la participació en el concurs com a activitat de formació transversal (3 hores)

Es poden publicar les piulades fins al 30 d’abril en qualsevol de les llengües cooficials