Universitat Rovira i Virgili

Concurs "Presenta la teva tesi en 4 minuts"

|Alt imatge central|

La Universitat Rovira i Virgili, a través de l'Escola de Postgrau i Doctorat i de la Unitat de Comunicació de la Ciència, fa pública aquesta proposta dirigida a doctorands que vulguin explicar la seva tesi en no més de 4 minuts per a un públic sense formació científica específica. Entre els participants de la fase interna de la Universitat se seleccionarà el representant de la URV per al concurs "Presenta la teva tesi en 4 minuts", de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi).

La selecció que farà la URV consta de dues fases:

  1. Fase enviament de propostes. Tots els doctorands i doctorandes que s'inscriguin participaran en un procés de selecció intern de les sis propostes que passaran a la final local. La selecció es farà per una comissió integrada per representants de l'Escola de Doctorat, representants de la comunitat investigadora de la URV i representants de la Unitat de Comunicació de la Ciència, ComCiència.
  2. Fase final local. Els sis participants seleccionats en la fase eliminatòria hauran d'explicar la seva tesi davant un jurat designat per l'Escola de Postgrau Doctorat de la URV. Serà el dijous, 4 de juny, a Tarragona si es pot fer de forma presencial o, en cas que no sigui possible, es farà de manera virtual. S'informarà les persones seleccionades de l'hora i el lloc concret en el moment d'anunciar el pas a aquesta fase. En aquesta fase es triarà el representant institucional.

En aquest procés de selecció la URV premia els tres primers classificats de la fase interna amb la matrícula gratuïta al programa de doctorat. En cas que el guanyador no hagi d'abonar la matrícula de tutela de tesi del curs següent (ja sigui per finalització, per tenir algun altre ajut, etc.), se li abonarà la quantitat corresponent a la tutela de tesi del curs que correspongui. La persona que quedi en primera posició anirà al concurs interuniversitari, que tindrà lloc a Barcelona el dijous, 25 de juny. Aquesta final serà presencial o virtual, depenent de la situació de confinament del moment. El concurs de l'FCRi permet fer les intervencions en català, castellà o anglès en un màxim de quatre minuts. A continuació en podeu consultar les bases.

Els participants han de formalitzar la inscripció fins al 15 de maig de 2020.

El guanyador anirà a la final interuniversitària que tindrà lloc a Barcelona el dia 25 juny.