Universitat Rovira i Virgili

Suport a la recerca

|Alt imatge central|

Els investigadors, professors i alumnes de la Universitat disposen de serveis i accions de suport per a la seva tasca.

Des del Servei de Gestió de la Recerca es facilita l'accés als ajuts i es promou la participació en programes de recerca. Es tracta d'una col·laboració per planificar els projectes i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

Un dels elements clau de suport tècnic a l'activitat dels investigadors de tots els àmbits científics i tecnològics presents a la URV és el Servei de Recursos Científics i Tècnics. Aquest servei facilita als grups de recerca que accedeixin a l'equipament tècnic i als recursos humans. També ofereix formació especialitzada per als investigadors. El Servei es troba situat al campus Sescelades, però totes les tècniques relacionades amb les ciències òmiques es concentren al Centre de Ciències Òmiques (COS), ubicat a l'edifici d'R+D+I de Nutrició i Salut, al campus Bellissens, de Reus.

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) disposa de serveis específics per a l'investigador, com ara  suport a la visibilitat de la producció científica, eines per a la recerca i una guia sobre els drets d'autor i la propietat intel·lectual, o com citar documents i fer referències, a banda de poder consultar els repositoris acadèmics i institucionals. A més, des dels CRAI s'ofereixen activitats formatives de suport a la recerca.