Universitat Rovira i Virgili

Qui investiga

|Alt imatge central|

La URV participa activament a desenvolupar noves investigacions, a través dels més de 150 grups de recerca de tots els àmbits que es troben en actiu. Els grups de recerca i els grups tecnològics de la Universitat fan la recerca bàsica i aplicada.

Instituts i centres d'R+D+I

Vinculats a la Universitat, hi ha sis instituts d'investigació dels àmbits de la química i l'energia, la nutrició i la salut, l'enologia, el turisme i el patrimoni cultural. Aquests cinc àmbits estratègics estan identificats en el Pla estratègic d'investigació i responen a les principals àrees econòmiques de la regió. Els instituts organitzen, desenvolupen i avaluen els programes de recerca.

La Universitat té cinc centres de recerca propis i vuit centres tecnològics i d'innovació vinculats, que comparteixen algunes funcions amb els instituts.

Campus d'Exel·lència Internacional Catalunya Sud

L'aliança, en els cinc àmbits d'especialització, amb els instituts de recerca especialitzats, els centres tecnològics i el teixit empresarial i social del territori ha estat reconeguda pel Ministeri d'Educació, que ens ha atorgat la qualificació de Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS). L'aliança també ha impulsat que s'internacionalitzi la regió. 1.700 investigadors  formen part de les estructures de recerca del Campus i durant el 2012 es van publicar 1.028 articles científics.