Universitat Rovira i Virgili

TecnATox participa en un projecte europeu que estudia la relació entre salut i medi ambient

El centre de recerca de la URV coordinarà la difusió, la formació i les activitats de transferència de coneixements del projecte HEALS

El Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica de la Universitat Rovira i Virgili és un dels 29 socis que prenen part en el projecte europeu HEALS, en el qual es faran amplis estudis de població per determinar la vinculació entre la salut de les persones i el medi ambient. L'objectiu principal del projecte HEALS (Health and Environment-wide Associations based on Large population Surveys) és el desenvolupament d'una metodologia i l'aplicació de les eines analítiques i computacionals necessàries per a realitzar estudis enfocats a buscar associacions entre els impactes sobre la salut i els factors d'estrès ambientals.

El centre de recerca TecnATox (URV), juntament amb altres 28 socis europeus, participen en aquest projecte -coordinat per la Universitat Pierre i Marie Curie, París, França- que té un pressupost de 15 milions d'euros, 11 dels quals finançats pel setè programa marc de la Unió Europea. HEALS és en aquests moments el projecte de recerca més gran d'Europa que  estudia la relació entre la salut i el medi ambient. El projecte es va iniciar l'octubre de 2013 a París. A banda del centre de recerca de la URV, també hi prenen part el Parc Científic de Barcelona (Plataforma UTOX i Plataforma de Proteòmica) i l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

Desenvolupament de les malalties multifactorial

L'exposició als productes químics del medi ambient, l'ocupació laboral, la dieta, junt amb l'estil de vida influeixen en la salut i en el desenvolupament de malalties, que també estan definides per la genètica de cada persona. El desenvolupament de les malalties és, doncs, un procés multifactorial i hi poden influenciar  les exposicions múltiples al llarg de la vida.

El concepte denominat exposoma tracta precisament de determinar això. Representa la totalitat de les exposicions als que està sotmesa una persona des del moment de la concepció en endavant, identificant a la vegada, la caracterització i la quantificació de les exposicions exògenes -per causes externes- i endògenes -generades pel propi organisme- i els factors de risc que predisposen al desenvolupament de malalties al llarg de la vida. L'exposoma és complementari al genoma, que és la composició genètica de l'home.

Un estudi exhaustiu

L'enfocament del projecte HEALS reuneix i organitza dades ambientals, socioeconòmiques, d'exposició, biomarcadors i efectes sobre la salut i, a més, inclou tots els procediments i seqüències de càlcul necessaris per a l'aplicació de la bioinformàtica avançada, mineria de dades, modelatge biològic i de l'exposició, per tal d'assegurar que les associacions entre salut i medi ambient s'estudien exhaustivament.

El projecte HEALS reunirà a les noves tecnologies, enfocaments d'anàlisi de dades i eines de modelatge. Aquests inclouen, per exemple, aplicació de sensors personals i l'exposició geogràfica amb l'ús de telèfons intel·ligents amb GPS i la genòmica, és a dir el mesurament de la presència i activitats de tots els gens. Dins del projecte s'aplicaran les tecnologies genòmiques a mostres biològiques d'estudis en  humans, per oferir millors respostes sobre la contribució que els hàbits, estils de vida i el grau d'exposició química té sobre el desenvolupament de diverses malalties (asma, trastorns del desenvolupament i l'obesitat/diabetis infantil).

La recerca de Tecnatox

El centre de recerca TecnATox coordinarà la difusió, formació i activitats de transferència de coneixements del projecte HEALS. La formació interna i externa tindrà com a objectiu harmonitzar les metodologies i l'intercanvi d'informació entre el projecte i la comunitat científica. Es crearan intercanvi de coneixements bidireccional entre les parts interessades (comunitats científica i política i també la població general ) i els responsables del projecte. Una altra tasca a realitzar serà la creació d'una protocol per enfortir la recerca en medi ambient i salut dins d'Europa.

TecnATox també participarà en el desenvolupament del model farmacocinètic -la trajectòria dels fàrmacs dins de l'organisme-  (en el qual s'inclourà l'embaràs i la lactància), que incorpora també l'exposició intrauterina i interaccions de barreges de substàncies químiques. Entre altres tasques el grup de recerca també identificarà, recopilarà, revisarà i avaluarà la qualitat de les dades sobre monitorització biològica, ambiental i impacte sobre la salut utilitzades en el projecte HEALS.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

L'equip que participa en aquest projecte: Marta Schuhmacher, Josep Domingo, Joaquim Rovira i Martí Nadal.