Universitat Rovira i Virgili

L’ICAC participa en un projecte europeu per conèixer l’extensió i la profunditat del port de l’antiga Tarraco

És un projecte interdisciplinari, que inclou quatre grans disciplines: l’arqueologia, la geoarqueologia, la informàtica i història antiga i l’epigrafia

L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) col·laborarà en el projecte Roman Mediterranean Portus, que pretén estudiar les característiques dels principals ports de la Mediterrània durant l'Imperi romà.

La investigació que abasta ports de Turquia, Israel, Itàlia, Grècia, França, Tunísia, Líbia, Egipte i Espanya, mitjançant la col·laboració d'una vintena d'institucions, està liderada pel professor Simon Keay, de la Universitat de Southampton i que compta amb l'ICAC com a col·laborador local, amb l'objectiu d'estudiar l'extensió, el cabotatge i la capacitat del port de l'antiga Tàrraco.

Es calcula que l'antic port de Tarraco està situat a l'altura del que avui dia són els carrers Reial i Smith, a sota de les construccions modernes. "Segurament tenia una funcionalitat semblant a la de l'actual port", comenta l'investigador Josep Maria Macias, responsable de la part tarragonina del projecte. "En sabem algunes coses, però aquest projecte és interessant perquè permet posar en comú els resultats de moltes ciutats europees i entendre'ls en el seu context". "Per jutjar el paper que va tenir en l'imperi s'ha d'estudiar tot el Mediterrani, entendre'l com una unitat, com el mar intern unificat per Roma que va ser", afegeix Keay.

Per a no realitzar excavacions, l'equip durà a terme les diferents prospeccions amb tècniques geofísiques amb georàdar similars a les que es van fer servir al subsòl de la Catedral de Tarragona. Els resultats permetran establir hipòtesis sobre el perfil, la ubicació exacta del moll o la profunditat, entre altres dades, que els investigadors s'encarregaran de contextualitzar amb les dades que l'arqueologia urbana ha proporcionat els darrers anys. Això permetrà conèixer qüestions com quin tipus de vaixells freqüentaven aquest port, o quin paper tenia en relació a la resta de ports de la Mediterrània.

Tot i que el projecte es troba encara en un estat embrionari, està previst que les prospeccions sobre el terreny es facin entre l'any vinent i el 2016. Enguany, l'ICAC definirà l'àmbit i l'abast de les intervencions. "Serà un any de gestions i treballarem segons les directrius del professor Keay", explica Macías. A més, l'ICAC buscarà altres fonts de finançament per fer una investigació "més ambiciosa, quantitativament parlant"; i és que es vol aprofitar l'oportunitat per estudiar una mostra més àmplia de la que és estrictament necessària pel projecte

Etiquetes: ICAC, Port de tarragona

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Vista aèria del Port de Tarragona