Universitat Rovira i Virgili

El CTQC crea l'aplicació "Nas" que monitoritza les males olors a temps real amb la participació ciutadana

Es tracta d’una iniciativa que té com a finalitat detectar i prevenir a la població de les olors més molestes d’una forma immediata

Aquesta aplicació per a mòbils Smartphone Android o Apple, permet confeccionar un mapa de molèsties per olors i una estadística de situació a temps real. Es tracta d'un projecte pioner de participació ciutadana voluntària a l'hora de crear un sistema de monitorització d'olors.

"Nas" permet enviar les dades d'informadors ciutadans mitjançant el tractament a temps real dels indicadors d'olors i la confecció d'un mapa d'ajuntaments, empreses o entitats afectades que puguin utilitzar l'impacte de les pudors com a indicador per a millorar les seves mesures de prevenció. Les olors que generen granges, indústries, depuradores i incineradores són algunes de les principals fonts olfactives que resulten ser molestes entre la població. El CTQC les classifica en tres fonts diferents segons la seva procedència: les fonts agrícoles (olors de pinso, oli o purines), les industrials (olors de lleixius, benzina o dissolvents) i les urbanes (olors de fum, clavegueres o escombraries).

Per evitar informacions errònies, ja que cada olor depèn de la sensibilitat de cada persona o de l'entorn on es percep, el sistema detectarà automàticament i s'alertarà a les diferents entitats quan hi hagi més de 4 informadors en la mateixa franja temporal i geogràfica a través de la comparació de diferents estadístiques, com també, amb la localització de les diferents dades rebudes mitjançant els GPS que porten incorporats els Smartphones. Durant aquesta primera fase del projecte les entitats participants són: l'AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona), el Port Aventura, l'Ajuntament de Tarragona i la Incineradora de Tarragona

L'aplicació permet als ajuntaments i a les entitats participants activar els mecanismes pel tractament d'olors en el moment exacte que té lloc la incidència i aquesta és la principal millora davant els antecedents i intents del CTQC per tractar les olors més impertinents. Durant l'any 2011 el CTQC va proposar a un grup d'empreses i entitats de la zona de Tarragona la formació d'un grup d'informadors voluntaris de diferents poblacions per a que enviessin dades sobre molèsties captades a través de l'olfacte tot seguint uns paràmetres establerts. El centre recollia les dades i assegurava una correlació per la seva proximitat geogràfica, a més d'una validació de grups amb les diferents queixes que rebien el telèfon 112 elaborant amb totes aquestes informacions un estudi mensual. El procediment era llarg i oferia una informació que no era a temps real, per aquest motiu i per a solucionar la detecció d'olors, es va crear l'aplicació "Nas" que compta, actualment, amb 103 informadors en el Camp de Tarragona.

Elements relacionats

Etiquetes: CTQ, Nas

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Mostra de l'aplicació