Universitat Rovira i Virgili

Neix el Fòrum d’ALGOS, una eina que donarà suport a la investigació del dolor crònic infantil i al seu tractament

Es tracta d’una comunitat virtual creada pels joves amb l’objectiu de respondre als problemes que planteja el dolor crònic

De les diverses raons que motiven aquest projecte, en destaquen les que se centren en la necessitat d'ajuda que plantegen aquests nens i adolescents i els seus pares, i també, sobretot, en la manca d'informació i de programes interdisciplinaris dissenyats per prevenir o pal·liar el problema. 

El grup d'investigació ALGOS de la Universitat Rovira i Virgili posa en marxa el Fòrum d'ALGOS, una comunitat virtual creada per ajudar a millorar la qualitat de vida dels nens i adolescents amb problemes de dolor crònic, així com la dels pares i cuidadors. Aquest Fòrum també pretén facilitar i reforçar l'actuació dels professionals que treballen en aquest àmbit, ja que està pensada com una eina per assistir a tots els que s'interessen pel dolor crònic infantil, sia perquè l'experimenten en primera persona sia perquè hi conviuen. L'eina estarà disponible en tres idiomes: català, castellà i anglès.

El Fòrum d'ALGOS també permetrà resoldre alguns problemes importants que hi ha en aquest àmbit avui en dia. D'una banda, la desinformació sobre el tractament més adequat. En general, hi ha un gran desconeixement per part de la societat i els afectats sobre l'existència de tractaments multidisciplinaris per al dolor crònic que poden millorar substancialment la qualitat de vida dels pacients i l'entorn familiar.

D'altra banda, un altre problema que pretén resoldre el Fòrum d'ALGOS és el patiment (físic i mental) dels afectats (tant dels nens com dels familiars) provocat per sentiments negatius de soledat i incomprensió: el Fòrum serà un espai per consultar, anònimament, experts acreditats i per relacionar-se amb altres afectats amb les mateixes dificultats.

Finalment, el tercer problema que es vol resoldre és l'automedicació sense supervisió: els informes disponibles demostren que els afectats inverteixen un gran esforç personal cercant la solució al seu problema, molts cops sense la supervisió d'un professional.

El Fòrum pretén potenciar la cura personal i l'autonomia en la prevenció dels problemes, així com millorar la salut dels afectats, ja que els ajudarà a comprendre la malaltia que pateixen. També permetrà fer estudis sobre les cerques i les preocupacions d'aquests afectats, la qual cosa permetrà millorar el Fòrum, ja que en la mesura que calgui se'n modificaran els continguts o s'expandiran.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Un jove amb migranya