Universitat Rovira i Virgili

Científics de l'ICIQ, a un pas d'aconseguir la conversió total de CO2 en metanol

Aquest procés seria una de les principals solucions per mitigar el canvi climàtic

Per primera vegada, un equip d'investigació de l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), liderat per Atsushi Urakawa, ha aconseguit optimitzar el procés de transformació del diòxid de carboni en metanol, aconseguint conversions del 95 %. Aquest procés de reciclatge químic, el més efectiu descrit fins ara, es basa en la hidrogenació catalítica de diòxid de carboni a altes pressions. La conversió química del CO2 en metanol, que és un excel·lent combustible i un producte molt utilitzat en la indústria química, es postula com una de les solucions per mitigar el canvi climàtic, segons els científics.

"La conversió de CO2, una molècula molt estable, mitjançant aquest mètode és extraordinàriament eficient i el mètode ja pot ser implementat en la indústria", afirma el professor Urakawa. El mètode, publicat a la revista internacional Journal of Catalysis com a Priority Communication (comunicació prioritària), consisteix a fer passar el gas juntament amb hidrogen a altes pressions per un reactor que conté un catalitzador de coure, zinc i alumini.

Aquest procés, dissenyat per Urakawa, és a més molt versàtil i flexible, ja que permet la conversió del metanol generat en el reactor en altres productes químics com dimetilèter, olefines i altres hidrocarburs, mitjançant simples modificacions en el catalitzador o la pressió del reactor. "Aquesta nova aproximació cap a una conversió eficient de CO2 obrirà nous i estimulants debats sobre el reciclatge químic del diòxid de carboni, i sobre l'ús del metanol com la nova divisa química del futur, tant en la indústria com en el món acadèmic", conclou el professor.

Aquesta tecnologia és l'objecte d'una sol·licitud de patent presentada per l'ICIQ i s'ofereix al sector industrial per al seu desenvolupament i comercialització, mitjançant acords de llicència o projectes de desenvolupament conjunts.

Solució al canvi climàtic

El diòxid de carboni és un dels gasos que contribueix en major mesura a l'efecte hivernacle, fenomen relacionat amb el canvi climàtic. Les emissions de CO2 han augmentat vertiginosament des de la revolució industrial i es preveu que continuïn augmentant. És per això que la recerca d'una estratègia que ajudi a disminuir la concentració de CO2 en l'atmosfera s'ha convertit en un dels principals reptes d'aquest segle.

La captura i emmagatzematge de CO2 i el seu reciclatge en altres productes menys contaminants, i útils per a la indústria química, són les principals solucions que proposen els científics.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

El diòxid de carboni és un dels gasos que més contribueix a l'efecte hivernacle. / Owen Byrne