Universitat Rovira i Virgili

La URV i iMicroQ participen en un projecte europeu per detectar ràpidament amenaces biològiques

En menys d’una hora, qualsevol persona sense coneixements en la matèria podrà saber si la mostra analitzada és una arma mortal

L'ús deliberat de bacteris, virus i toxines amb finalitats criminals s'ha convertit en els últims anys en un greu problema de seguretat pública. Els terroristes poden obtenir armes biològiques de manera relativament senzilla i utilitzar-les per crear pànic en massa i alterar l'statu quo. Ara, la URV i l'spin-off (empresa derivada de la Universitat) iMicroQ col·laboren en un projecte europeu que desenvolupa equips de detecció ràpida d'atacs bioterroristes. 

La capacitat per identificar i caracteritzar de forma ràpida la presència de patògens biològics a l'aire, en mostres líquides i sòlides, és una prioritat per a les agències de seguretat pública, però també per a laboratoris que investiguen amb patògens perillosos i necessiten mantenir sempre la màxima vigilància per evitar contaminacions. Avui dia l'anàlisi de les mostres es fa en laboratoris amb personal altament capacitat, "però l'alt cost en temps i diners que implica obliga a buscar un sistema més ràpid i barat", explica l'administrador d'iMicroQ, Carlos Arias.

El projecte europeu Multisense Chip vol donar resposta a aquesta necessitat creant sensors fàcils d'utilitzar, que siguin transportables, que permetin analitzar mostres a escala molecular i immunològica i que donin una resposta en 30-60 minuts. El dispositiu estarà preparat per detectar bacteris com l'àntrax, el Francisella tularensis, diversos tipus de Brucella i també el virus Variola, que causa la verola.

El projecte, que està dotat amb 8,9 milions d'euros del programa de Seguretat de la UE fins al 2015, involucra set institucions i centres de recerca europeus. Entre aquests hi ha iMicroQ i el Grup de Nanobiotecnologia i Bioanàlisi de la URV, tots dos especialitzats en el desenvolupament de sensors electroquímics. La recerca inclou una preparació de mostres, tecnologies avançades de sensors i tecnologies d'informació i comunicació (TIC) per controlar, analitzar i presentar els resultats obtinguts de la mostra.

Durant la primera fase, la cooperació entre els socis ha permès desenvolupar en paral·lel tots els mòduls del dispositiu, des del sensor lab-on-a-chip fins al component de l'instrumental. Ara totes les màquines necessàries estan preparades per ser integrades al xip d'anàlisi multisensorial.

Capital risc per al detector de salmonel·la

L'empresa iMicroQ, empresa derivada de la URV, ha obtingut 1 milió d'euros de Caixa Capital Risc i un grup d'inversors per poder comercialitzar el sistema QFast Salmonel·la, un sensor que permetrà a les empreses del sector agroalimentari detectar la presència d'aquest bacteri en excrements o en pell de pollastre sense necessitat d'enviar la mostra a laboratori. La plataforma, que ha creat la mateixa empresa, es troba en fase de validació oficial i està previst que arribi al mercat a principis de 2014.

La salmonel·losi es transmet ingerint aliments contaminats, principalment ous i carn de porc i pollastre. És un dels principals brots epidèmics i afecta, en diferents graus, unes 160.000 persones l'any. La tecnologia que es fa servir actualment permet obtenir el resultat entre 2 i 5 dies després que el laboratori n'hagi rebut la mostra. El paquet dissenyat per iMicroQ en fa la detecció in situ (granges, escorxadors, laboratoris de control de qualitat o línia de producció) en menys de 24 hores i sense cap complexitat tècnica. L'empresa preveu llançar-lo al mercat a un preu molt competitiu.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Investigadores d'iMicroQ