Universitat Rovira i Virgili

Determinen com predir el delirium en pacients geriàtrics durant un ingrés hospitalari

Investigadors de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata estableixen 3 variables que prediuen el delirium en un 88 % del casos. L’ús d’aquest mètode als hospitals permetria prevenir-ne l’aparició i fer un tractament precoç

Investigadors de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata han publicat, a una de les revistes de Psiquiatria de major impacte internacional, com és la revista especialitzada Psychiatry Research. Al treball publicat "MMSE items that predict incident delirium and hypoactive subtype in older medical inpatients", els investigadors determinen un mètode per a predir els pacients geriàtrics que poden patir delirium durant un ingrés en un hospital general. El mètode ha resultat efectiu en el 88 % del casos estudiats sobre una mostra de 291 persones grans hospitalitzades per causa mèdica.

El Dr. José G. Franco, i la resta d'investigadors  (Olga Santesteban, Paula  Trzepacz, Carolina Bernal, Camila Valencia, María Victoria Ocampo, Joan de Pablo, Ana Milena Gaviria i Elisabet Vilella) han trobat que la desorientació  en el temps i l'espai a l'inici de l'hospitalització prediuen l'aparició de delirium durant l'ingrés hospitalari.

L'avaluació d'aquests tres paràmetres és molt senzilla pels professionals de l'hospital i seria d'utilitat per prevenir un trastorn greu com és el delirium.

El delirium és un trastorn que es caracteritza per alteracions de funcions cerebrals com l'atenció, l'orientació, la son o la memòria. Aquestes alteracions  apareixen de manera més o menys sobtada i presenten diversos graus de gravetat. Els pacients amb delirium poden estar molt inquiets o al contrari molt apagats i inhibits i a vegades combinar-se els dos estats depenent del moment.

El delirium  sovint no es diagnostica adequadament, la qual cosa pot resultar  en diverses complicacions i fins i tot en una major mortalitat. Les persones grans, especialment si pateixen  malalties neurodegeneratives, presenten una major predisposició a desenvolupar delirium.

El mètode assajat pels  investigadors de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata permet predir l'aparició de delirium a partir de 3 únics ítems: la desorientació temporal, la desorientació espacial i l'alteració de la capacitat visuoespacial. El control i el seguiment d'aquests paràmetres en els pacients geriàtrics des del primer dia d'ingrés en un hospital general permetria prevenir  l'aparició d'un episodi de delirium, i  fer possible un tractament precoç si apareix durant l'hospitalització.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

El Dr. José G. Franco, ha encapçalat la recerca dels investigadors de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, publicat a Psychiatry Research