Universitat Rovira i Virgili

La URV participa en l'elaboració d'un “Pack Antidiscriminació” en l’ús de les xarxes socials

És el resultat del projecte I:CUD en què han col·laborat organitzacions de cinc països diferents, entre elles, un equip d’investigadors de la URV

El  "Pack Antidiscriminació" té l'objectiu de compilar recursos que siguin útils per combatre actituds discriminatòries en l'ús de les xarxes socials. El paquet es troba penjat a la pàgina web digitaldiscrimination.eu/pack/ i presenta activitats, videos, links o definicions pensades per tenir una utilitat pedagògica i orientada al treball amb joves, tant en entorns educatius formals (escoles, instituts) com informals o a casa. Aquest pack deriva de la feina de recerca desenvolupada per David Dueñas, Àngel Belzunegui i Mario Arias, del grup de recerca de la URV SBRlab, que ha estat el soci encarregat de la direcció científica del projecte.

Aquest paquet de mesures pretén sensibilitzar i contribuir a prevenir la discriminació, especialment en el context de les xarxes socials,  educar els joves en temes de seguretat a la xarxa, fer-los conscients dels riscos i les implicacions de la seva presència virtual,  obrir un diàleg entre joves i adults sobre aquesta qüestió,  facilitar materials amb els quals desenvolupar empatia i donar suport als joves en el desenvolupament de les seves respostes emocionals i cognitives per tal que es converteixin en usuaris informats, confiats i actius de la tecnologia.

El treball és el resultat del projecte I:CUD (Internet: Creatively Unveling Discrimination) en què hi han col·laborat organitzacions de cinc països diferents, dirigits per la organització CEPS - Projectes Socials (asceps.org). Els professors i investigadors de la URV Mario Arias, Ángel Belzunegui i David Dueñas participen en el projecte I:CUD junt amb altres socis: Associació CEPS per a la creació d'estudis i projectes socials (Barcelona), Think Tank Européen Pour la Solidarité (Bèlgica), Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo (Itàlia), Collage Arts (Regne Unit) i Fundatia PACT - Parteneriat pentru Actiune Comunitara si Transformare (Romania).

El projecte I:CUD busca conscienciar els usuaris de les xarxes socials i explorar formes innovadores i creatives per la lluita contra la discriminació a la xarxa. Durant els darrers dos anys l'equip de treball ha desenvolupat una recerca per conèixer les formes de difusió dels continguts discriminatoris a les xarxes socials i, en base als resultats obtinguts, han desenvolupat activitats pilot de treball amb joves per tal de combatre-les a Barcelona, Bucarest, Brussel·les, Londres i Roma, així com una conferència internacional per discutir els resultats obtinguts i les estratègies de lluita contra aquests continguts. 

El pack té una clara orientació pràctica i tots els seus continguts estan disponibles per a poder ser descarregats i utilitzats lliurement des de la web.

Etiquetes: CEPS, ICUD, Pack

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

El pack presenta activitats, videos, links o definicions pensades per tenir una utilitat pedagògica i orientada en el treball amb joves.

El paquet té una clara orientació pràctica i tots els seus continguts estan disponibles per a poder ser descarregats i utilitzats lliurement des de la web.