Universitat Rovira i Virgili

Tornar

#URVgoals

Fi de la pobresa

Ángel Belzunegui

Ángel Belzunegui és investigador i director de la Càtedra d'Inclusió Social. Aquesta càtedra és un instrument d'innovació social que aprofundeix en les relacions entre universitat i societat  i genera coneixement específic sobre els processos d'inclusió/exclusió social que afecten a persones i col·lectius socials

Objectiu 1 - Fi de la pobresa. Entre els objectius d'aquest repte destaca el d'aconseguir eradicar la pobresa extrema per a totes les persones del món, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones, nenes i nens que viuen en la pobresa i posar en pràctica sistemes i mesures apropiades de protecció social i aconseguir una àmplia cobertura per a les persones pobres i els més vulnerables, que tinguin els mateixos drets i recursos econòmics i l'accés a tots els serveis. A partir de dades de l'Agència Tributària, investigadors de la URV han lliurat a la Generalitat un mapa que localitza per primer cop les seccions censals amb les rendes més baixes de Catalunya. Aquesta eina ha de capacitar a l'Administració per corregir la pobresa amb eines específiques, adaptades barri a barri, carrer a carrer, en un context de forta crisi econòmica derivada de la pandèmia per la Covid-19.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Fam zero

Sílvia de Lamo

Sílvia de Lamo és membre del grup de recerca Food, Innovation & Engineering de la URV, al Departament d’Enginyeria Química. Centra part de la seva recerca en l'ús dels insectes com a nou ingredient per al disseny de productes alimentaris

Objectiu 2 - Fam zero. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible són els objectius centrals d'aquest repte que busca, entre d'altres, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes, enfor­teixin la capacitat d'adaptació al canvi climàtic. Sílvia de Lamo, membre del grup de recerca Food, Innovation & Engineering de la URV centra part de la seva recerca en l'ús dels insectes com a nou ingredient per al disseny de productes alimentaris. Una raó és la sostenibilitat del planeta ja que es calcula que al 2050 hi haurà un 50% més de necessitats de proteïnes i cal buscar fonts alternatives, com els insectes la cria dels quals suposa generar molt menys CO2 i, per tant, l'impacte des d'un punt de vista mediambiental és molt més baix.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Salut i benestar

Gerard Aragonès

Gerard Aragonès és professor de Nutrició Molecular i investigador del Grup de Recerca en Nutrigenòmica del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV. Investiga els efectes beneficiosos dels components dels aliments, principalment de les fruites i les verdures per prevenir malalties com el sobrepès i l’obesitat

Objetiu 3- Salut i benestar. El consum i la producció sostenibles consisteixen a fomentar l'ús eficient dels recursos i l'eficiència energètica, infraestructures sostenibles i facilitar l'accés als serveis bàsics i una millor qualitat de vida per a tothom. La seva aplicació ajuda a reduir els futurs costos econòmics, ambientals i socials, augmentar la competitivitat econòmica i reduir la pobresa. Si bé els impactes ambientals substancials dels aliments es produeixen en la fase de producció (agricultura, processament d'aliments), les llars influeixen aquests impactes a través dels seus hàbits dietètics i hàbits. En conseqüència, això afecta el medi ambient a través del consum d'energia relacionada amb els aliments i la generació de residus. Investigadors del grup de Nutrigenòmica de la URV, entre ells qui hi ha Gerard Aragonès, han descobert que l'entorn dels vegetals i el tipus de conreu determinen la composició dels polifenols i també que les fruites i verdures de proximitat i de temporada són més beneficioses per a la salut. Concretament, han observat que els polifenols dels vegetals que creixen de forma natural en un entorn pròxim són més beneficiosos que les fruites i verdures de procedència llunyana o que mengem fora de temporada. És a dir que els productes del nostre entorn no només minimitzen l'impacte ecològic del seu transport, sinó que es demostra, també, que són beneficiosos per la salut.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Educació de qualitat

Mercè Gisbert

Mercè Gisbert és doctora en Ciències de l’Educació, professora catedràtica del Departament de Pedagogia i coordinadora del doctorat en Tecnologia Educativa. Coordina el grup de recerca ARGET (Applied Research Group in Education and Technology) un grup de multidisciplinari que fa recerca en tecnologia educativa

Objectiu 4 - Educació de Qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, és la màxima premissa d'aquest Objectiu de Desenvolupament Sostenible. Vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infantesa; eliminar les disparitats de gènere en l'educació i garantir l'accés en condicions d'igualtat a les persones vulnerables en són alguns dels reptes que se'n desprenen. Al Departament de Pedagogia, grup de recerca Applied Research Group in Education and Technology (ARGET) coordinat per la catedràtica Mercè Gisbert, han iniciat una línia de treball sobre la inclusió digital. Han dissenyat i validat una sèrie d'indicadors que els han de permetre seleccionar aquelles eines que són més adequades per a intervenir educativament en persones amb espectre autista. El resultat es bolcarà en una base de dades que serà de domini públic.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Igualtat de gènere

Dolors Comas

Dolors Comas és catedràtica d'Antropologia Social i Cultural a la Universitat Rovira i Virgili. Ha investigat els canvis econòmics i en l'organització del treball, en la família, la situació social de les dones, la integració social de la immigració, les polítiques públiques i la representació de les dones i el gènere en els mitjans de comunicació. Ha iniciat una línia de recerca sobre l'impacte de la COVID-19 en les persones dependents i les cuidadores

Objectiu 5 -  Igualtat de gènere. Aquest objectiu tracta d'erradicar la violència i la discriminació contra les dones, així com d'assegurar que tenen les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida. Aquest ODS també impulsa a treballar per a la igualtat de dones i homes en l'àmbit laboral i a combatre la discriminació salarial, així com promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. També promou el treballar pel reconeixement i el repartiment de les cures i del treball a l'esfera familiar. Precisament en aquest sentit, una recerca liderada per la URV posa de manifest el greu prejudici que la pandèmia ha ocasionat al col·lectiu de cuidadores, majoria dones, infrapagades i sovint sense contracte ni atur. Es tracta d'una recerca per fer visible com és la cura social de persones grans i dependents durant la crisi per la pandèmia i quines conseqüències ha tingut sobre les cuidadores, davant la falta de dades i la desatenció d'aquest sector social. La recerca s'ha dut a terme amb el suport del fons Supera Covid-19 - CRUE.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Aigua neta i sanejament

Ana Fernández

Ana Fernández és investigadora de la Unitat de Micologia i Microbiologia, del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques. Aquest grup de recerca estudia els patògens que es troben a l’aigua per detectar-los i eliminar-los mitjançant l’ús d’antibiòtics

Objectiu 6 - Aigua neta i sanejament. Entre els objectius d'aquest repte destaca el d'aconseguir l'accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les persones i millorar la qualitat de l'aigua mitjançant la reducció de la contaminació la reducció a la meitat del percentatge d'aigües residuals sense tractar així com un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat. L'aigua conté molts patògens perillosos per a la salut. Bacteris que sempre s'havien considerat innocus, com els Aeromonas, es mostren virulents i ataquen els sistemes immunitaris. Des de la Unitat de Micologia i Microbiologia Ambiental de la URV han desenvolupat un mètode en què es poden utilitzar tant mètodes moleculars com microbiologia clàssica per obtenir dades de forma més ràpida i eficient, i així poder eliminar els bacteris que hi pugui haver a l'aigua.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Energia neta i assequible

Joan Carles Bruno

Joan Carles Bruno és investigador del Departament d'Enginyeria Mecànica, al Grup de Recerca en Enginyeria Tèrmica Aplicada, un grup d'investigació multidisciplinari dedicat a la recerca i desenvolupament de noves tecnologies en energies renovables i a la millora de l'eficiència energètica

Objetiu 7- Energia assequible i no contaminant. Aquest objectiu tracta de garantir que totes les persones tinguin accés als serveis energètics i d'incrementar el flux d'energia verda. Tracta aspectes relacionats amb l'accés universal a serveis d'energia nets, assequibles, fiables i moderns. Amb l'actual context de canvi climàtic aquests aspectes han d'anar units a l'augment de la proporció d'energies renovables, l'eficiència energètica, la investigació i la promoció de la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies netes. A la URV desenvolupen nous sistemes de poligeneració, complementaris a la solar o l'eòlica, basats en l'aprofitament de fonts d'energia local. El grup de recerca CREVER - Grup de Recerca d'Enginyeria Tèrmica Aplicada dissenyen sistemes de poligeneració d'energia integrant diferents tecnologies i energies renovables, de manera que petits usuaris poden produir la seva pròpia energia d'electricitat, calor, fred, refrigeració, etc. a partir de tecnologies de digestió anaeròbica, gasificació, microturbines de gas de manera que es poden utilitzar subproductes com els residus de pasta d'oliva, etc., per generar la seva pròpia energia.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Treball digne i creixement econòmic

Dolors Setó

Dolors Setó és investigadora del Departament de Gestió d’Empreses de la URV i investigadora principal del grup de recerca RESET: Responsabilitat Social, Sostenibilitat i Ètica Empresarial. Dedica part de la seva docència i recerca a integrar l'ètica i la responsabilitat social corporativa en la formació dels futurs directius i directives

Objectiu 8 - Treball decent i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom són els objectius principals d'aquest repte. Requereix avançar cap a una economia més desmaterialitzada i circular, i assumir determinats compromisos socials. L'ús del recursos, tant en la producció com en el consum, haurà de ser cada cop més eficient, i caldrà procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient. Ara i més que mai s'ha demostrat que la pandèmia exigeix responsabilitats a les empreses, que han hagut d'adaptar l'activitat per garantir la seguretat de treballadors i clients. A la URV i des del grup de recerca Responsabilitat social, Sostenibilitat i Ètica empresarial, s'estudia el lideratge en responsabilitat social corporativa i plantegen com s'han de formar els directius i directives que estaran al capdavant de les grans transformacions de les empreses del futur. Per això ja han creat una guia adreçada a les facultats i les escoles de negoci que integra l'ètica i la responsabilitat social i la sostenibilitat en la formació de directives i directius.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Indústria, innovació infraestructures

Mercedes Teruel

Mercedes Teruel és investigadora de el Departament d'Economia i directora de la Càtedra de Foment de la Innovació Empresarial l'objectiu de la qual és el de promoure la innovació i la competitivitat de les empreses. Realitzen estudis sobre el sistema territorial d'innovació i analitzen les polítiques més adequades per tal que les empreses incorporin canvis en els seus productes, mètodes, estructures i canals d'accés als mercats

Objectiu 9-  Indústria, innovació i infraestructures. Els avenços tecnològics són essencials per trobar solucions permanents als desafiaments econòmics i ambientals, igual que l'oferta de nous llocs de treball i la promoció de l'eficiència energètica. Altres formes importants per facilitar el desenvolupament sostenible són la promoció d'indústries sostenibles i la inversió en recerca i innovació, segons s'indica en aquest objectiu. Entre els seus objectius es marca el de modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, utilitzant els recursos amb major eficàcia i promovent l'adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els països prenguin mesures d'acord amb les seves capacitats. La URV participa en un estudi d'àmbit europeu en què es destaca que les tecnologies com la robòtica o la realitat virtual milloren la productivitat de les empreses més innovadores i impulsen l'expansió internacional de les companyies. La digitalització dels processos permet a les empreses reduir costos i apropar la producció als clients i als mercats de destí.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Reducció de les desigualtats

Blanca Deusdad

Blanca Deusdad és investigadora del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social. Coordina el projecte europeu SOCATEL, una iniciativa que té per objectiu crear una plataforma tecnològica que compti amb la participació dels usuaris en el disseny i la implementació de polítiques públiques que afecten els serveis de llarga durada per a les persones grans

Objectiu 10 - Reduir desigualtats. Un dels objectius d'aquest reptes tracta de permetre a la major quantitat de persones possible estar el més saludables possible durant el major temps possible i garantir que les persones amb major necessitat de salut en qualsevol moment tinguin prioritat, ja que és probable que elles també siguin les persones amb menys recursos per atendre aquesta necessitat. També es pretén eliminar les nombroses barreres que limiten la participació social i les contribucions de les persones grans. En aquest sentit a la URV la investigadora Blanca Deusdad coordina el projecte europeu "A multi-stakeholder co-creation plattform for better access to long-term care services (SOCATEL)". Aquesta iniciativa té per objectiu crear una plataforma tecnològica que compti amb la participació dels usuaris en el disseny i la implementació de polítiques públiques que afecten els serveis de llarga durada per a les persones grans en l'àmbit europeu. Es crearà una plataforma que faciliti la participació dels diferents grups implicats en l'aplicació de les lleis de dependència fent especial èmfasi en la inclusió de tots els col·lectius i escalable als diferents països. El projecte es desenvoluparà d'acord amb el concepte de cocreació, que implica que els usuaris de serveis públics, familiars, proveïdors de l'atenció domiciliària, professionals, investigadors i innovadors intervinguin en el procés de detecció de les necessitats que té la gent gran amb l'aplicació de les polítiques de cures de llarga durada a Europa, com és la coneguda "llei de dependència", tenint en compte que la legislació europea en aquesta matèria no és uniforme.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Ciutats i comunitats sostenibles

Aaron Gutiérrez

Aaron Gutiérrez és investigador del Departament de Geografia de la URV. Bona part de la seva  recerca està relacionada en temes de mobilitat i actualment analitza els canvis provocats per la pandèmia del coronavirus, que creu que hauria de servir per fomentar unes polítiques de mobilitat justes, sostenibles i saludables

Objectiu 11 - Ciutats i comunitats sostenibles. La creació de ciutats inclusives, procura crear un vincle de reforç recíproc entre urbanització i desenvolupament i configurar assentaments fonamentats en l'equitat, la justícia i la pau, sota el principi global de no deixar ningú enrere. Una de les metes d'aquest objectiu promou proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els nens, les persones amb discapacitat i les persones d'edat. El teletreball i la por al contagi han frenat l'ús del transport públic a les ciutats, mentre que els desplaçaments amb vehicle privat han incrementat. Un equip investigador de la URV analitza els canvis en la mobilitat derivats de la pandèmia i les conseqüències sobre el medi ambient i la salut de les persones. Han vist la necessitat que el transport públic recuperi quota de viatgers per reduir les emissions. També han vist que cal donar més espai a la mobilitat a peu o amb bicicleta, en detriment del vehicle privat. Amb la seva recerca col·laboren amb les administracions per fomentar una mobilitat més saludable i més sostenible. La recerca s'ha dut a terme amb el suport del fons Supera Covid-19 - CRUE.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Consum i producció responsables

Antonio Paolo Russo

Antonio Paolo Russo és investigador del grup de recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics, del Departament de Geografia de la URV. Entre les seves línies de recerca estudia els potencials efectes negatius de l'excés de turisme i busca instruments per gestionar eficientment els fluxos turístics

Objectiu 12 - Consum i producció responsables. Entre altres objectius, aquest repte proposa elaborar i aplicar instruments per a vigilar els efectes del desenvolupament sostenible, amb la finalitat d'aconseguir un turisme sostenible que generi llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals. L'investigador de la URV, Antonio Paolo Russo, estudia els potencials efectes negatius de l'excés de turisme i busca instruments per gestionar eficientment els fluxos turístics. El turisme de creuer està en alça i els impactes d'aquesta modalitat turística s'han analitzat des de diferents vessants. Estudis de la Universitat Rovira i Virgili ha aprofundit en la manera com l'arribada de grups de turistes de creuer en espais públics influeix en l'ocupació de l'espai, tant des del punt de vista quantitatiu -de concentració de persones en moments determinats- com qualitatiu -de l'impacte que té amb els altres ocupants: altres turistes i veïns. És a dir, ha comprovat com l'espai s'omple, se satura o canvia d'usos segons els fluxos de persones i com canvien les relacions entre les persones que hi conviuen.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Acció climàtica

Manola Brunet

Manola Brunet és investigadora del Centre en Canvi Climàtic de la URV i presidenta de la Comissió de Climatologia de l'Organització Meteorològica Mundial. Participa en un projecte europeu per definir i oferir serveis climàtics adaptats a les necessitats de diferents sectors

Objectiu 13 - Acció per al clima. Entre altres objectius, aquest repte pretén enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i als desastres naturals en tots els països i incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals. Manola Brunet és directora del Centre en Canvi Climàtic C3 de la URV i una reconeguda experta internacional en els camps de la reconstrucció instrumental i anàlisi de clima. Fa tasques de recerca en monitoratge, vigilància i anàlisi del clima global i ha ocupat diferents càrrecs directius a la Comissió de Climatologia de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM). Lidera el projecte "Espai europeu de recerca dels serveis climàtics", anomenat ERA4CS, dissenyat per impulsar el desenvolupament de serveis climàtics eficients a Europa, donant suport a la investigació per a desenvolupar millors eines, mètodes i estàndards sobre com produir i transferir , comunicar-se i utilitzar informació fiable sobre el clima per fer front a la variabilitat climàtica actual i futura.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Vida submarina

Roberta Carafa

Roberta Carafa és investigadora del programa Tecniospring al grup de recerca Tecnatox. Aquest grup investiga la contaminació per plàstics de mida microscòpica a l'aigua de mar, als sediments marins i a la sorra de les platges del litoral tarragonís

Objectiu 14 - Vida submarina. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030. Es pretén prevenir i reduir de manera significativa la contaminació marina de tota mena, en particular la contaminació produïda per activitats realitzades en terra ferma; gestionar i protegir de manera sostenible dels ecosistemes marins i costaners amb vista a evitar efectes nocius importants i adoptar mesures de restauració a fi de restablir la salut i la productivitat dels oceans, i millorar la conservació i l'ús sostenible dels oceans i els seus recursos aplicant el dret internacional reflectit en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar, entre d'altres. En aquest sentit des de la Universitat Rovira i Virgili a través del grup de recerca Tecnatox analitzen la contaminació per plàstics de mida microscòpica a l'aigua de mar, als sediments marins i a la sorra de les platges del litoral tarragoní. La investigadora del programa Tecniospring, Roberta Carafa, junt amb els altres membres del grup, han vist com l'aigua marina, així com la sorra de les platges i els sediments del litoral de Tarragona contenen quantitats de plàstics similars a les d'una gran ciutat com Barcelona, dels quals més de la meitat són fibres de roba procedents de la rentadora. No es tracta únicament dels residus plàstics que es poden veure surant a l'aigua o arrossegats per les onades de mar. El que més preocupa és la presència de plàstics de mida microscòpica, que no es poden veure a simple vista però que poden afectar la salut humana. Estudiar aquestes partícules i els seus efectes és l'objectiu principal d'aquest grup de recerca.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Vida terrestre

Susana Borràs

Susana Borràs coordina el màster universitari en Dret Ambiental de la URV i és membre del Centre d’Estudis de Dret Ambiental. Entre les seves línies de recerca destaca l’estudi del fenomen dels refugiats ambientals i aspectes relacionats amb els drets humans i el medi ambient, entre d’altres

Objectiu 15 - Vida d'ecosistemes terrestres. Entre els objectius d'aquest repte hi ha vetllar per la conservació, el restabliment i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i aquàtics i els serveis que proporcionen, promoure la gestió sostenible dels boscos per acabar amb la desforestació, lluitar contra la desertificació, reduir la degradació dels hàbitats naturals, lluitar contra la caça furtiva i el tràfic d'espècies protegides o augmentar la capacitat de les comunitats locals per promoure oportunitats de subsistència sostenibles. En aquest context, la URV treballa per donar cobertura jurídica internacional a les persones que han de deixar casa seva obligades per desastres naturals com sequeres i inundacions o processos com la desertificació, unes migracions que es veuran agreujades pels efectes del canvi climàtic.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pau, justícia i institucions sòlides

Àlex Moreno

Àlex Moreno és investigador del Departament de Dret Públic de la Universitat. Treballa al gup de recerca Territori, ciutadania i sostenibilitat des d'on fa recerca sobre el tràfic de persones

Objetiu 16 - Aquest objectiu remarca que el benestar de les persones, la prosperitat de les societats, l'equitat de la ciutadania i el desenvolupament sostenible només es poden assolir en un marc de pau i de respecte als drets fonamentals. Una fita és la de reduir la incidència dels delictes i dels actes violents de qualsevol tipus. Això passa per intensificar la lluita contra el crim, especialment el terrorisme i la delinqüència organitzada que trafica amb armes, diners i persones. El nombre de persones atrapades sota coacció per màfies en activitats il·lícites, com l'explotació sexual, no para de créixer en ple segle XXI. Només en el període 2017-18, més de 26.000 persones van ser registrades als arxius policials com a víctimes d'explotació. Una recerca de la URV apunta que aquesta dada és la punta de l'iceberg d'un fenomen que demana un nou enfocament i mesures efectives.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Aliança pels objectius

Respostes a la covid-19

La lluita contra la covid-19 és multidisciplinària i transversal. Des de la URV, investigadores i investigadors d'àmbits tan diversos com l'enginyeria, la geografia, l'antropologia, les matemàtiques, la medicina, la informàtica o la física han impulsat recerques amb un objectiu comú: posar fi a la pandèmia

Objectiu 17 - La pandèmia ha estat un gran repte mundial i ha demostrat que cap país pot superar-la per si sol. Posar el coneixement a disposició d’un objectiu comú ha ajudat a proporcionar una resposta efectiva i coordinada contra la covid-19.

A la Universitat Rovira i Virgili, les respostes als interrogants que planteja la pandèmia han arribat de la mà de la recerca en múltiples camps, en els quals treballen equips investigadors compromesos amb l'avenç de la societat.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar