Universitat Rovira i Virgili

Desenvolupament i innovació

|Alt imatge central|

Diverses estructures ofereixen suport i formació per promoure l'emprenedoria, la innovació, la transferència dels coneixements i la creació d'empreses.

La Unitat de Valorització de la URV és la Fundació de la Universitat. El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) satisfà, des de l'àmbit universitari, les necessitats tecnològiques i de serveis generats pels sectors productius i d'administració, mitjançant:

- La transferència de tecnologies i coneixement, amb una oferta tecnològica dels diferents àmbits de coneixement.

- La gestió de la propietat intel·lectual i industrial.

- L'Àrea d'Emprenedoria, que dóna suport als emprenedors des que tenen la idea inicial de negoci fins que creen l'empresa, i en fa el seguiment. Avalua la idoneïtat del negoci i la viabilitat del projecte, i n'assessora la creació, la valorització de la tecnologia, la redacció del pla d'empresa i el finançament.

Càtedra per al Foment i d'Innovació Empresarial. S'hi crea un punt d'anàlisi, reflexió i debat per promoure la innovació i la competitivitat de les empreses, i s'hi facilita l'enllaç amb els parcs científics i tecnològics, grups de recerca i altres centres tecnològics.

Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses. S'hi fomenta l'esperit emprenedor i la creació d'empreses, es dóna suport als emprenedors i serveix d'element catalitzador de les entitats i organismes de l'entorn universitari amb competències en emprenedoria.

Innovation Hub. Espai que entrena en tècniques d'innovació i facilita el treball creatiu i col·laboratiu, que permet aprendre noves eines per desenvolupar idees que poden aportar noves oportunitats de negoci, solucions a problemes complexos i trobar noves propostes innovadores.