Universitat Rovira i Virgili

Qui comunica i qui divulga?

La comunicació científica de la Universitat es concentra al Gabinet de Comunicació a través, recentment, de la Unitat de Comunicació Científica, ComCiència, que és des d'on s'elaboren els continguts i es donen a conèixer a través dels mitjans de comunicació interns i externs. 

Des d'aquesta Unitat es coordinen també activitats de divulgació de la ciència. Algunes s'organitzen amb unitats i centres de la Universitat, com ara el Centre d'Atenció a l'Estudiant o la Càtedra Repsol d'Excel·lència en Comunicació, o bé amb els responsables del Campus Extens. Per poder fer les activitats de divulgació es compta amb la implicació dels investigadors de la Universitat.

Qui divulga

Al voltant de la Universitat han nascut iniciatives per apropar la ciència a la ciutadania. Una és APQUA, un projecte educatiu dirigit a la població, centrat en els productes i els processos químics, i en el risc que el seu ús representa per a les persones i per al medi.

Una mostra del material divulgatiu dissenyat per APQUA és:

Des d'APQUA es dissenyen i es desenvolupen les activitats de la Universitat dels Nens i les Nenes a la URV.

A banda del projecte APQUA, alguns grups de recerca de la Universitat han iniciat iniciatives per donar a conèixer, a la ciutadania, la recerca que es fa a la Universitat. Un dels que té més trajectòria és l'EMAS, el Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nano Sistemes.

I grups de recerca i investigadors participen en les activitats de divulgació dels programes "Fem recerca!" i en les conferències científiques que s'organitzen als instituts de secundària de la demarcació i a les Aules de la Gent Gran o a les Antenes del Coneixement. A l'Escola Tècnica d'Enginyeria Química (ETSEQ), l'investigador Laureano Jiménez ha creat el personatge Wolframio, "un tipo con química", per divulgar la química i el mètode científic.