Universitat Rovira i Virgili

Formació i suport al professorat

|Alt imatge central|

La Universitat Rovira i Virgili ha intensificat la col·laboració científica de les facultats i escoles universitàries amb els professors i els centres d'ensenyament secundari i de formació professional. Per això, s'estan desenvolupant diverses iniciatives, algunes de les quals tenen la col·laboració activa de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la URV.

Les primeres activitats que s'han iniciat són els cursos d'actualització curricular, que volen formar el professorat de secundària sobre els coneixements i la recerca generats en les diferents disciplines acadèmiques.

S'han activat grups de treball entre els ensenyaments universitaris i secundaris, a fi d'apropar la Universitat i la recerca als estudiants que estiguin més motivats i tinguin més interès en matèries científiques. Aquests grups de treball formen part d'un projecte que consisteix a realitzar cursos, durant l'agost, adreçats a estudiants de 4t d'ESO. Els grups en coordinen el programa docent i el desenvolupament, i són acreditats per l'ICE.