Universitat Rovira i Virgili

Divulgació ciutadana

|Alt imatge central|

Des de ComCiència es vehiculen i s'organitzen activitats de divulgació destinades als ciutadans de qualsevol edat i amb qualsevol coneixement científic. Una és la Setmana de la Ciència, que incorpora activitats obertes a tothom.

Des de la Universitat s'han engegat projectes perquè la ciència arribi a col·lectius que no tinguin un accés fàcil a determinades activitats de divulgació.

Tant el projecte APQUA com el centre de recerca EMaS ofereixen un catàleg d'activitats que s'adapten a diferents col·lectius amb interès per la ciència.